Life Coaching

Znajdź rozwiązania osobistych problemów i podążaj wytyczoną ścieżką

W poszukiwaniu rozwiązań problemów, zwykle człowiek koncentruje się na docieraniu do powodów. Błędem jest jednak nadmierne skupianie się nad jego przyczynami, które można porównać do poszukiwania właściwej ścieżki w lesie. Kręcisz się w kółko, ale nie możesz znaleźć wyjścia.

Life coaching jest niczym Twój kompas – pomoże Ci w odnalezieniu drogi, ale nie zrobi tego za Ciebie. Nie poda Ci dokładnych współrzędnych, ale nakieruje na ścieżkę właściwego działania.


Każdy człowiek posiada wystarczające zasoby, by samodzielnie poradzić sobie z problemem.

I właśnie to jest głównym założeniem life coachingu. Co zyskasz dzięki life coachingowi?

  • Zbudujesz wiarę w siebie, dzięki czemu rzeczy niemożliwe staną się możliwe.
  • Wzmocnisz poczucie własnej wartości, podniesiesz samoocenę.
  • Osiągniesz równowagę między życiem osobistym i zawodowym.
  • Zwiększysz skuteczność działań.
  • Rozwiniesz umiejętność organizowania i planowania czasu.

Umów się na sesje: 504 544 589 lub monikanowickacoach@onet.pl